Hindi << Books at UVa, May 1998

Login to and search
the Univeristy of Virginia Library

Highest priority
Premacanda. (Premchand)
57 items. (9 items in Urdu) 1960-1994
Tripathi, Surya Kant, 1896-1961.
(Suryakant Tripathi "Nirala")
33 items. 1962-1983.
High priority
Hari*scandra, Bharatendu, 1850-1885.
(Harishchandra Bharatendu)
16 items. 1962-1997.
Gupta, Maithili Sarana, 1886-1964.
15 items. 1963-1988.
Bachchan, Harbans Rai, 1907-
(Harivamsha Ray)
30 items. 1900. 1962-1989.
Prasad, Jai Shankar, 1889-1937
40 items. 1960-1996.
Pant, Sumitra Nandan, 1900-
31 items. 1962-1980.
Varma, Maha Devi, 1907-
(Mahadevi Varma)
24 items. 1962-1994.
Jainendra Kumar, 1905-
34 items. 1962-1993.
Vatsyayan, Sachchidanand Hiranand, 1911-
(S. H. Vatsyayana "Ajneya")
35 items. 1954-1989.
Yashpal.
24 items. 1961-1993.
Nagarjuna, 1911-
12 items. 1960-1987.
Muktibodh, Gajanan Madhav, 1917-1964.
6 items. 1964-1984.
Kunwar Narayan.
1 item. 1965.
Sahaya, Raghuvira, 1929-
1 item. 1976.
Singh, Kedar Nath, 1934-
3 items. 1971-1980.
Trilocana, 1917-
1 item. 1986.
Dhumil?.
Renu, Phani*svaranatha.
16 items. 1963-1995.
Verma, Nirmal, 1929-
15 items. 1964-1993.
Yadav, Rajendra, 1929-
15 items. 1963-1992.
Rake*sa, Mohana, 1925-1972.
12 items. 1963-1993.

Amarakanta.
4 items. 1963-1966.
*Sukla, *Srilala.
6 items. 1969-1994.
Vaid, Krishna Baldev, 1927-
8 items. 1963-1994.

Sobati, Krshna.
4 items. 1966-1981.
Garg, Mridula, 1938-
2 items. 1980-1982.
Udaya Praka*sa, 1951-
(Prakash, Uday)
1 item. 1980

Mudrarakshasa. (Rakshasa, Mudra)
4 items. 1979-1992.
Jo*si, Manohara *Syama, 1933-
(Joshi, Manohar Shyam)
3 items. 1980-1983.
Low priority
Insha', Insha'allah Khan, 1756-1817.
(Insha Allah)
6 items 1962-1980.
Chaturvedi, Makhan Lal, 1888-1968
9 items 1961-1983.
Sharma, Vishvambharnath, 1891-
(Bisambhar Nath Sharma "Kausik")
4 items. 1963-1965.
Guleri, Candradhara *Sarma, 1883-1922.
(Chandradhar Sharma Guleri)
5 items. 1981-1991.
Bajpayi, Bhagavati Charan?? Verma, Bhagwati Charan, 1903-
24 items. 1963-1983.
Ashk, Upendra Nath, 1910-
33 items. 1960-1992.
Shukla, Ramesh Chandra.
15 items. 1967-1990.

Bharati, Dharmvir, 1926-
8 items. 1966-1985.
Kamleshwar, 1932-
12 items. 1962-1996.
Priyamvada, Usha?? Bhandari, Mannu, 1931-
4 itmes. 1963-1968.
Maheep Singh, 1930-
9 items. 1965-1991.
Sahni, Bhisham, 1915-
17 items. 1966-1996.

Gyanranjan, 1936-
3 items. 1968-1986.
Giri Raj Kishore, 1937-
10 items. 1963-1996.


Insha', Insha'allah Khan, 1756-1817. (Insha Allah)
6 items. -1980.

1. Insha ka Turki roznamcah / tarjamah, tartib, va tahshiyah, Sayyid Na`imuddin. (1980) PK 2198 .I5 Z469 1980. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Rani Ketki ki kahani. (1975) PK2198.I5 R3 1975. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Kahani Rani Ketki aur Kanvar Ode Bhan ki. (1975) PK2198.I5 K34 1975. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Rani Ketki ki kahani. (1974) PK2198.I5 R3 1974. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Insha ki do kahaniyan. (1971) PK2198.I5 I5 1971. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Darya-yi latafat. (1962) PK1973 .I5 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Hari*scandra, Bharatendu, 1850-1885. (Harishchandra Bharatendu)
16 items. 1962-1997.
1. The nationalization of Hindu traditions : Bh*aratendu Hari*schandra and nineteenth-century banaras / Vasudha Dalmia. (1997) BL1202 .D25 1997. 1 (CHECKEDOUT) at ALDERMAN. 2. Bharatendu samagra / sampadana, Hemanta *Sarma. (1989) PK 2097 .H3 1989. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Bharatendu, punarmulyankana ke parid*r*sya / sampadaka K*rshna Kumara *Sarma, Ramavira Simha. (1987) PK 2097 .H3 Z536 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Bharatendu pratinidhi racanae*m / sampadaka K*rshnadatta Palivala. (1987) PK 2097 .H3 A6 1987b v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Bharatendu Hari*scandra, naye sandarbha ki tala*sa / *Srinarayana Pandeya. (1987) PK 2097 .H3 Z825 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Bharatendu Hari*scandra ke *sreshtha nibandha / sampadaka K*rshnadatta Palivala. (1987) PK2097.H3 A6 1987a. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Mudrarakshasa nataka. (1970) PK3798.V82 H54 1970. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Bharatendu granthavali. (1970) PK2097 .H3 1970. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Bharatendu ke nibandha. (1967) AC122 .H32 1967. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. The Geet Govind, translated from the Sanskrit by Bankey Behari. Working editor: M. L. Kewalia. (1964) PK3794.J3 G5 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Bharatadurda*sa. (1964) PK2097.H3 B5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Premamadhuri aura sphuta kavitae*m. (1964) PK2097.H3 A6 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Mudrarakshasa. (1963) PK3798.V82 H5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. *Sri Candravali natika. (1963) PK2097.H3 S7 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. *Sri Candravali. (1963) PK2097.H3 S68 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 16. Satyahari*scandra. (1961) PK2097.H3 S29 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Gupta, Maithili Sarana, 1886-1964.

15 items. 1963-1988
1. Gurukula / Maithili*sarana Gupta. (1988) I H 22921. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Hanumandas. (1970) PK2098.G8 S345. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Gupta aura unaka Diddharaja. (1969) PK2098.G8 S534. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Vishnupriya aura usaka kavi. (1968) PK2098.G8 V532. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Siddharaja. (1966) PK2098.G8 S5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. *Sakuntala. (1966) PK2098.G8 S4 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Vishnupriya. (1965) PK2098.G8 V5 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Saketa. (1965) PK2098.G8 S29 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Jayadratha-vadha. (1965) PK2098.G8 J3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Ajita. (1965) PK2098.G8 A7 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Visva-vedana. (1964) PK2098.G8 V57 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Nahusha. (1964) PK2098.G8 N3 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Kisana. (1964) PK2098.G8 K5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Bharata-Bharati. (1964) PK2098.G8 B5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Ranga mem bhanga. (1962) PK2098.G8 R3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Bachchan, Harbans Rai, 1907- (Harivamsha Ray)
30 items. 1900. 1962-1989.
1. Madhushala : the house of wine / by Harivansh Rai Bachchan ; translated from the Hindi by Marjorie Boulton, and Ram Swaroop Vyas ; introduction by Jagdish Shivpuri. (1989) PK 2098 .B22 M2713 1989. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. 'Da*sadvara' se 'Sopana' taka / Baccana. (1985) I H 21330. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Baccana ke vi/sishta patra : Candradeva Simha ke n*ama. (1984) PK 2098 .B22 Z494 1984. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Pati phira ai / sampadaka Jivanapraka*sa Jo*si. (1984) PK2098.B22 Z489 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Baccana racanavali / sampadaka Ajita Kumara. (1983) PK 2098 .B22 A113 1983 v.1. 1 (CHECKEDOUT) at ALDERMAN. 6. Pravasa ki dayari. (1971) PK2098.B22 Z53. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Nira ka nirmana phira. (1970) PK2098.B22 Z52. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Madhu*sala. (1969) PK 2098.97 .A411. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Kya bhulu*m kya yada karu*m. . (1969) PK2098.B22 Z5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Satarangini. (1967) PK2098.B22 S2 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Hindi patrakarita ke gaurava : Bankevihari Bhatanagara. (1967) PK2033 .B52 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Samasamayika Hindi sahitya. (1967) PK2039 .B3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Bahuta dina bite. (1967) PK2098.B22 B2 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Sumitranandana Panta. (1967) PK2098.P32 A6 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Jana Gita. (1966) PZ90.H5 B3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Nagara Gita. (1966) PK1969.39.B3 N3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 17. Suta ki mala. (1966) PK2098.B22 S9. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Madhubala. (1966) PK2098.B22 M3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 19. W. B. Yeats and occultism; a study of his works in relation to Indian lore, the Cabbala, Swedenborg, Boehem and theosophy. (1965) PR5907 .B3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 20. Ni*sa nimantrana. [Lekhaka] Baccana. (1964) PK2098.97 .A468. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 21. Harivam*saraya `Baccana'. (1964) PK2098.B22 H3 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 22. Ekanta sangita. (1964) PK2098.B22 E4 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Buddha aura nacaghara. (1964) PK2098.B22 B8 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Bangala ka kala. (1964) PK2098.B22 B24 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 25. Abhinava sopana. (1964) PK2098.B22 A63. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 26. Arati aura angare. (1963) PK2098.B22 A8 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 27. Cara kheme caumsatha khu*nte. (1962) PK2098.B22 C3 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Kaviyom me saumya santa Sumitranandana Panta. (1962) PK2098.P32 Z555 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 29. Khadi ke phula. (1962) PK2098.P32 K5 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 30. Hindi ki pratinidhi *sreshtha kavitayem / sampadaka Baccana. (1900) PK2065 .H56 v.2. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. Chaturvedi, Makhan Lal, 1888-1968.
9 items. 1961-1983.

1. Makhanalala Caturvedi racanavali / sampadaka *Srikanta Jo*si. (1983) PK 2098 .C5259 A117 1983 v. 1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Dhumra-valaya / Makhanalala Caturvedi. (1981) PK2098.C5259 D49 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Krshnarjuna yuddha. (1967) PK2098.C5259 K7 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Venu lo, gunje dhara. (1965) PK2098.C5259 V4 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Cintaka ki lacari. (1965) PK2098.C5259 C5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Bijuri kajala anja rahi. (1964) PK2098.C5259 B5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Marana-jvara. (1963) PK2098.C5259 M3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Samayake pa*mva. (1962) DS481.A1 C52 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Mata. (1961) PK2098.C5259 M33 1961. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Sharma, Vishvambharnath, 1891- (Bisambhar Nath Sharma "Kausik">
4 items. 1963-1965.

1. Patha-nirde*sa. (1965) PK2098.S5 P3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. kau*sikaji ki ikkisa kahaniya*m. (1964) PK2098.S5 K3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Citra*sala. (1964) PK2098.S5 C52 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Sadha ki holi. (1963) PK2098.S5 S3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Guleri, Candradhara *Sarma, 1883-1922. (Chandradhar Sharma Guleri)
5 items. 1981-1991.

1. Guleri racanavali / sampadaka Manoharalala. (1991) PK 2098 .G7 A6 1991 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Usane kaha tha aura anya kahaniyam / Candradhara *Sarma Guleri ; sampadaka Manoharalala. (1987) PK 2098 .G7 U73 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Guleri racanavali / sampadaka Manoharalala. (1987) PK2098.G7 A6 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Guleri sahityaloka / sampadaka Manoharalala. (1984) PK2098.G7 Z67 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Pam. Candradhara *Sarma Guleri aura unaki kavitae*m / sampadaka Vidyadhara *Sarma Guleri. (1981) PK 2098 .G7 A17 1981. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Prasad, Jai Shankar, 1889-1937
40 items. 1960-1996.

1. Kavya aura kala tatha anya nibandha. (2026) PK2033 .P69 1970. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Jai Shankar Prasad's Kamayani : a Hindi epic translated into English verse, thoroughly revised and enlarged / by Hari Chand Bansal. (1996) PK2098 .P7 K3113 1996. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Kamayani : Kamayanikara racana jagata aura pratyaya / Jaya*sankara Prasada ; [sampadaka] D�. Surendra. (1989) PK 2098 .P7 K3 1989. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Kamayani / Jayashankar Prasad ; translated by Satya Narayan Purohit. (1988) PK 2098 .P7 K3113 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Jai Shankar Prasad's Kamayani : a Hindi epic translated into English verse / by Hari Chand Bansal. (1987) PK 2098 .P7 K3113 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Tears : Jayashankar Prasad's Aansoo / translated into English rhyming verse, with an introduction and a note on Prasad's poetic creed by O.P. Govil. (1986) PK2098.P7 A713 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Kavya aura kala tatha anya nibandha / Jaya*sankara `Prasada'. (1983) PK2040 .P685 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Urva*si campu / Jaya*sankara 'Prasada' ; [Ratna*sankaraprasada dvara sampadita]. (1980) PK2098.P7 U7 1980. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Kamayani / Jaya Shankar Prasad ; translated by Manohar Bandopadhyay. (1978) PK2098.P7 K3113 1978. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Abhisheka : sahitiyaka evam aitihasika nibandha / Jaya*sankara "Prasada." ; sampadaka Ratna*sankara Prasada. (1978) PK 2098 .P7 A625 1978. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Prasada granthavali : Prasada vanmaya / sampadaka Ratna*sankara Prasada. (1977) PK2098 .P7 1977 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Kahanikara Prasada / *Sobha Bisariya. (1977) I H 14813. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Sinners and saints / [translated from the original Hindi stories of Jai Shankar Prasad by] Shyam Ratan Gupta. (1977) PK 2098 .P7 A5 1977. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 14. Kamayani / by Jaishankar Prasad ; translated by Jaikishandas Sadani. (1975) PK2098.P7 K318. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Kamayani. Translated by B. L. Sahney. (1971) PK2098.P7 K3113 1971. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Kamayani : mula pandulipi ki pratikrti. (1971) PK2098.P7 K3 1971. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Prasada ka purvavarti kavya. (1970) PK2098.P7 Z74. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Kamana-kusuma. (1966) PK2098.P7 K33 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Dhruvasvamini. (1966) PK2098.P7 D5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Candragupta. (1966) PK2098.P7 C5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 21. Amau. (1966) PK2098.P7 A7 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Titali. (1965) PK2098.P7 T5 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Vi*sakha. (1965) PK2098.P7 V5 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 24. Kankala. (1965) PK2098.P7 K335 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 25. Eka ghu*n*ta. (1965) PK2098.P7 E38 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 26. Skandagupta Vikramaditya. (1964) PK2098.P7 S55 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 27. Lahara. (1964) PK2098.P7 L3 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Kamayani. (1964) PK2098.P7 K3 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 29. Jharana. (1964) PK2098.P7 J45 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 30. Ajata*satru. (1964) PK2098.P7 A65 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. A*ndha (1964) PK2098.P7 A15 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 32. Dhryasvamini. (1963) PL4659.C49 D5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 33. Aka*sa-dipa. (1963) PK2098.P7 A68 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 34. Maharana ka mahattva. (1962) PK2098.P7 M3 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 35. Kavi Jaya*sankara Prasada. (1962) PK2098.P7 K36 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 36. Kamana. (1962) PK2098.P7 K28 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 37. Subhashita aura suktiyam. (1962) PK2098.P7 A6 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 38. Karunalaya. (1961) PK2098.P7 K37 1961. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 39. Iravati. (1961) PK2098.P7 I7 1961. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 40. Kamayani. (1960) PK2098.P7 K318 1960. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. Tripathi, Surya Kant, 1896-1961. (Suryakant Tripathi "Nirala")
33 items. 1962-1983.

1. Nirala granthavali. (2030) PK2098 .T7 1973. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Nirala racanavali / sampadaka Nandaki*sora Navala. (1983) PK2098.T7 A12 1983 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Asankalita kavitae*m / Suryakanta Tripathi "Nirala" ; sampadaka Nandaki*sora Navala. (1981) PK2098.T7 A6 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. A season on the earth : selected poems of Nirala / translated by David Rubin. (1976) PK2098.T7 S4 1977. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Nirala ke patra. (1971) PK2098.T7 Z547 1971. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Yugakavi Nirala. (1970) PK2098.T7 Z96. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Nirala ki atmakatha. (1970) PK2098.T7 Z5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Yugakavi Nirala. (1969) PK2098.T7 Z74. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Kukuramutta. (1969) PK2098.T7 K78. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Mahaprana Nirala. (1968) PK2098.T7 Z8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Nirala aura unaka Tulasidasa. (1968) PK2096.T7 T838. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Coti pakara. (1967) PK2098.T7 C6 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Caturi camara. (1967) PK2098.T7 C3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Billesura bakariha. (1967) PK2098.T7 B5 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Parimala. (1966) PK2098.T7 P3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 16. Kavi*sri. (1966) PK2098.T7 K3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Panta aura Pallava. (1966) PK2098.P32 P38 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Apara. (1965) PK2098.T7 A8 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Mahabharata. Hindi. (1964) PK3635 .H5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Tulasidasa. (1964) PK2098.T7 T8 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 21. Lili. (1964) PK2098.T7 L5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Kulli Bhata. (1964) PK2098.T7 K8 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Gitika. (1964) PK2098.T7 G5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Alaka. (1964) PK2098.T7 A7 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 25. Prabhavati. (1963) PK2098.T7 P7 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 26. Prabandha-pratima. (1963) PK1931 .T7 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 27. Sangraha. (1963) PK2033 .T72 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Naye patte. (1962) PK2098.T7 N3 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 29. Devi. (1962) PK2098.T7 D4 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 30. Bela. (1962) PK2098.T7 B4 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. Apsara. (1962) PK2098.T7 A87 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 32. Cabuka. (1962) PK2033 .T68 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 33. Aradhana. (1961) PK2098.T7 A85 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Pant, Sumitra Nandan, 1900-
31 items. 1962-1980.

1. Sumitranandana Panta granthavali. (1980) PK2098 .P32 1980 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. D�, Nagendra abhinandana grantha. (1975) PK2030.6.N3 D3 1975. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Satha varsha aura anya nibandha. (1973) PK2098.P32 S28. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Panta ke sau patra. (1970) PK2098.P32 Z54. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Fifty poems from Chidambara [by] Sumitranandan Pant. Translated by Debabrata Mukhopadhyaya [and others] Edited by Alokeranjan Dasgupta [and] Lakshmichandra Jain. (1969) PK2098.P32 C513 1969. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Svarnima rathacakra. (1968) PK2098.P32 S95. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Mahadevi samsmarana grantha. (1967) PK2098.V3 Z82 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Pau phatane se pahile. (1967) PK2098.P32 P4 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Kirana-vina. (1967) PK2098.P32 K53 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Sumitranandana Panta. (1967) PK2098.P32 A6 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Yugavani. (1966) PK2098.P32 Y82 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Yuganta. (1966) PK2098.P32 Y78 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Ra*smibandha. (1966) PK2098.P32 R3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Mukti yaj�a. (1966) PK2098.P32 M8 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Cidambara. (1966) PK2098.P32 C5 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Kala aura samskrti. (1965) PN37 .P34. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 17. Chayavada. (1965) PK2040 .P33. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Svarna dhuli. (1965) PK2098.P32 S9 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Kavi*sri. (1964) PK2098.P32 K34 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Yugapatha. (1964) PK2098.P32 Y8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 21. Lokayatana. (1964) PK2098.P32 L6. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Kala auraburha ca*nda. (1964) PK2098.P32 K3 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Gu�jana. (1964) PK2098.P32 G8 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Gramya. (1964) PK2098.P32 G7 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 25. Vani. (1963) PK2098.P32 V3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 26. Svarna kirana. (1963) PK2098.P32 S93 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 27. Pallavini. (1963) PK2098.P32 P3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Pallava. (1963) PK2098.P32 P28 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 29. Hari ba*msuri sunahari tera. (1963) PK2098.P32 H3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 30. Atima. (1963) PK2098.P32 A9 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. Khadi ke phula. (1962) PK2098.P32 K5 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Varma, Maha Devi, 1907-
24 items. 1962-1994.

1. Sketches from my past : encounters with India's oppressed / a translation of Mahadevi Varma's Ateet ke Chalchitra by Neera Kuckreja Sohoni. (1994) PK 2098 .V3 A913 1994. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Agnirekha / Mahadevi. (1990) PK 2098 .V3 A6 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Selected poems / Mahadevi Varma ; translated from Hindi by L.S. Sinha. (1987) PK 2098 .V3 A62 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Rekhacitra / Mahadevi. (1984) I H 20323. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Bharatiya samsk*rti ke svara / Mahadevi Varma. (1984) DS423 .V294 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Samsmarana / Mahadevi. (1984) PK2098.V3 Z476 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Mere priya sambhashana / Mahadevi Varma. (1984) PK2033 .V278 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Mahadevi, pratinidhi gadya-racanae*m / bhumika, Ramasvarupa Caturvedi ; sankalana-sampadana, Ramaji Pandeya. (1983) PK2098.V3 A6 1983b. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Mahadevi, pratinidhi kavitae*m / bhumika, *Sivamangala Simha 'Sumana' ; sankalana-sampadana, Ramaji Pandeya. (1983) PK2098.V3 A6 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. A pilgrimage to the Himalayas, and other silhouettes from memory / [by] Mahadevi Varma ; translated from the Hindi and with an introd. by Radhika Prasad Srivastava and Lillian Srivastava. (1978) HC440.P56 V313 1978. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Sm*rti citra. (1973) PK2098.V3 Z52. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Mahadevi sahitya. sampadaka Onkara *Sarada. (1969) PK2098.V3 A6 1969 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 13. Mahadevi aura unaki Sandhini. (1969) PK2098.V3 S2838. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Mahadevi ke *sreshtha gita. (1968) PK2098.V3 A17 1968b. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Mahadevi Varma. (1968) PK2098.V3 A17 1968. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 16. Mahadevi ke lokapriya gita. (1967) PK2098.V3 A17 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Dipa-sikha. (1965) PK2098.V3 D5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Sandhini. (1965) PK2098.V3 S28. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Patha ke sathi. (1964) PK2034 .V3 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Himalaya. (1963) PK2057 .V25 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 21. Atita ke cala-citra. (1963) PK2098.V3 A9 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Ra*smi. (1962) PK2098.V3 R3 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Nihara. (1962) PK2098.V3 N5 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Yama. (1961) PK2098.V3 Y3 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN Bajpayi, Bhagavati Charan??

Premacanda. (Premchand)
57 items. (9 items Urdu) 1960-1994

1. Premacanda racana sa�cayana / sampadana, Nirmala Varma, Kamala Ki*sora Goyanaka. (1994) PK 2098 .S7 A6 1994. 1 (CHECKEDOUT) at ALDERMAN. 2. Daya Nara'in Nigam ke risalah Zamanah Kanpur, 1903-1942 se intikhab. (1993) BL1202 .D39 1993 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Premchand, a life in letters / Jainendra Kumar ; translated by Sunita Jain. (1993) PK 2098 .S7 Z48 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. The temple and the mosque / Premchand ; translated by Rakhshanda Jalil. (1992) PK 2098 .S7 A24 1992. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Premacanda patra-prasanga / sampadaka Mangalamurti. (1991) PK 2098 .S7 Z48 1991. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Premcand ke sau afsane : tarikhi tartib se / [tartib o intikhab], Prem Gopal Mittal. (1990) PK 2098 .S7 P64 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. The chess players : and other screenplays / edited by Andrew Robinson. (1989) PN 1997 .A1 R39 1989. 1 (CLEM-STKS) at CLEMONS. 8. Premacanda ka aprapya sahitya / sankalana-sampadana- lipyantara Kamalaki*sora Goyanaka. (1988) PK 2098 .S7 A6 1988 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Nirmala : a novel / by Premchand ; translated from Hindi by David Rubin. (1988) PK2098.S7 N5 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Pratinidhi kahaniya*m / Premacanda ; sankalana, sampadana, Bhishma Sahani. (1987) PK2098.P767 P72 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Premacanda ki sarva*sreshtha kahaniya*m. (1986) PK2098.S7 P737 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Hindi ki adar*sa kahaniya*m / sampadaka Premacanda. (1986) PK2042 .H494 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 13. Pratij�a : samajika upanyasa / Premacanda. (1985) PK 2098 .S7 P65 1985. 1 (CLEM-RESV) at ALDERMAN. 14. Gramya jivana ki kahaniya*m / Premacanda. (1985) PK2098.P767 G72 1985. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 15. Solaha aprapya kahaniya*m / Premacanda. (1983) PK2098.S7 A6 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Durgadasa / Premacanda. (1983) PK2098.S7 D87 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 17. Soze vatana / Premacanda. (1983) PK2098.P767 S6 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 18. A bunch of stories / [selected and translated by] Madan Gupta. (1982) PK 2211 .E8 B8 1982. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Premacanda ke vicara / Premacanda. (1982) DS407 .P735 1982 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 20. Ma*zamin-i Prem Cand / murattabah `Atiq Ahmad. (1981) PK1971 .P742 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 21. Aurom ke bahane : sam*sleshana / Premacanda ... [et al. ; sampadaka] Rajendra Yadava. (1981) PK2034 .A95 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 22. Premacanda vi*sva ko*sa / Kamala Ki*sora Goyanaka. (1981) PK2098.P767 Z459 1981. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Twenty four stories / by Premchand [i.e. D. R. Srivastava] ; translated by Nandini Nopany & P. Lal. (1980) PK2098.S7 A26. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 24. Godan : a novel of peasant India / by Premchand [i.e. D.R. Srivastava] ; translated by Jai Ratan and P. Lal. (1979) PK2098.P767 G613 1979. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 25. The shroud and 20 other stories [by] Premchand. Translated by Madan Gopal. (1972) PK 2098 .S7 S5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 26. The world of Premchand; selected stories of Premchand. Translated by David Rubin. (1969) PK2098.S7 W6. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 27. The gift of a cow; a translation of the Hindi novel, Godaan, by Premchand. Translated by Gordon C. Roadarmel. (1968) PK2098.S7 G6713 1968. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 28. The chess-players and other stories [by] Prem Chand. Translated by Gurdial Mallik. (1967) PK2098.S7 C45. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 29. Sahitya ka udde*sya. (1967) PN58 .S65 1967. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 30. Firdaus-i khayal. (1967) PK2199.S7 F5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. Sevasadana. (1966) PK2098.S7 S4 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 32. Pardah-yi majaz. (1966) PK2199.S7 P3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 33. Khvab o khayal. (1966) PK2199.S7 K5 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 34. Nava-nidhi. (1966) PK2098.S7 N3 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 35. Godana. (1966) PK2098.S7 G671 1966. 1 (CLEM-RESV) at ALDERMAN. 36. Kucha vicara. (1965) PN191 .S7 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 37. Varadana. (1965) PK2098.S7 V3 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 38. Rangabhumi. (1965) PK2098.S7 R32 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 39. A Premchand reader, (1965) PK2098.S7 P8 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 40. Pratij�a. (1965) PK2098.S7 P65 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN 41. Karmabhumi. (1965) PK2098.S7 K35 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 42. Manasarovara. (1965) PK2098.S7 A15 1965 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 43. Kayakalpa. (1964) PK2098.S7 K38 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 44. Go`dan. (1964) PK2098.S7 G67. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 45. Maidani `amal. (1963) PK2199.S7 M3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 46. Samara-yatra. (1963) PK2098.S7 S28 1963. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 47. Pacasa kahaniya*m. (1963) PK2098.S7 P3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 48. Premopahara. (1963) PK2098 .S7 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 49. Citthi patri. [Lekhaka] Premcanda. Sankalana-lipyantara-*sabdartha Am*rta Raya. (1962) PK 2098 .S7 Z53 1962 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 50. Mangalacarana. (1962) PK2098.S7 M3 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 51. Thakura ka kuam. (1962) PK2098.S7 T5 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 52. Prema*srama. (1962) PK2098.S7 P77 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 53. Gupta dhana. (1962) PK2098.S7 G88 1962 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 54. Vividha prasanga. (1962) PK2098.S7 A16 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 55. Azada-katha. (1962) PK2097.D27 A9 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 56. Nirmala. (1960) PK2098.S7 N5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 57. Manjusha. (1960) PK2098.S7 M32 1960. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. URDU - 9 items. 1. Daya Nara'in Nigam ke risalah Zamanah Kanpur, 1903-1942 se intikhab. (1993) BL1202 .D39 1993 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Premcand ke sau afsane : tarikhi tartib se / [tartib o intikhab], Prem Gopal Mittal. (1990) PK 2098 .S7 P64 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Solaha aprapya kahaniya*m / Premacanda. (1983) PK2098.S7 A6 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. A bunch of stories / [selected and translated by] Madan Gupta. (1982) PK 2211 .E8 B8 1982. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Ma*zamin-i Prem Cand / murattabah `Atiq Ahmad. (1981) PK1971 .P742 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. The world of Premchand; selected stories of Premchand. Translated by David Rubin. (1969) PK2098.S7 W6. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Pardah-yi majaz. (1966) PK2199.S7 P3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Khvab o khayal. (1966) PK2199.S7 K5 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Maidani `amal. (1963) PK2199.S7 M3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Verma, Bhagwati Charan, 1903-
24 items. 1963-1983.

1. Woh phir nahin ayee [videorecording] (1983) VIDEO .VHS15695. 1 (CL-CIRCDSK) at CLEMONS. 2. Canakya / Bhagavaticarana Varma. (1982) PK2098.V38 C3 1982. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Dhuppala / Bhagavaticarana Varma. (1981) PK2098.V38 D5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. The mirage : a young nation's quest for self-reliance / Bhagwati Charan Varma ; [translated from the Hindi by S. M. Sinha and Sarala Jag Mohan]. (1977) PK2098.V38 P713. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. And she did not return / Bhagwati Charan Varma ; [translated from the Hindi by D. P. Pandey]. (1976) PK2098.V38 V313. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Govinda Ballabha Panta. (1972) DS481.P33 S43. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Mere nataka. (1972) PK2098.V38 M38. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Sidhi sacci batem. (1968) PK2098.V38 S5 1968. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Chitralekha; a novel, by Bhagwati Charan Verma. Translated from Hindi by Chandra B. Karki. (1966) PK2098.V38 C43. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Patana. (1965) PK2098.V38 P3 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Citralekha. (1965) PK2098.V38 C5 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Akhiri da*mva. (1965) PK2098.V38 A7 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Ye sata aura hama. (1965) PK2034 .V4. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Rekha. (1964) PK2098.V38 R4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 15. Instalamenta. (1964) PK2098.V38 I5 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Do ba�ke. (1964) PK2098.V38 D6 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Bhule bisare citra. (1964) PK2098.V38 B5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Apane khilaune. (1964) PK2098.V38 A8 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 19. Tina varsha. (1963) PK2098.V38 T53 1963. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 20. Thake pa*mva. (1963) PK2098.V38 T5 1963. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 21. Terhe-merhe raste. (1963) PK2098.V38 T4 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Socio-religious, economic literary condition of Bihar (from ca. 319 A.D. to 1000 A. D.) (1962) DS485.B51 V4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 23. Eka dina. (1962) PK2098.V38 E36 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Sahitya ki manyatae*m. (1962) PK2033 .V4. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Jainendra Kumar, 1905-
34 items. 1962-1993.

1. Premchand, a life in letters / Jainendra Kumar ; translated by Sunita Jain. (1993) PK 2098 .S7 Z48 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Sikka aura arthavyavastha / Jainendrakumara ; Pradipa Kumara, sampadaka va nide*saka. (1988) HC 79 .C3 J35 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Jara ki bata / Jainendrakumara ; sa�cayana va bhumika, Rame*sacandra *Saha. (1988) DS 428.2 .J35 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Niti aura rajaniti / Jainendrakumara ; Pradipa Kumara, sampadaka va nide*saka. (1988) DS480.84 .J268 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. *Siksha aura samsk*rti / Jainendrakumara ; sampadaka Lalita *Sukla. (1983) LA1151 .J29 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Nari : vicara-pradhana nibandha-sankalana / Jainendra Kumara. (1980) HQ 1111 .J34. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. The resignation / Jaimendra Kumar : a new translation of Tyagapatra by Sachchidananda Vatsyayan Agyeya. (1980) I E 36462. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Sahitya aura samsk*rti / Jainendra Kumara ; [sampadaka Lalita *Sukla]. (1979) PK2033 .J33. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Mere bhatakava / Jainendrakumara. (1978) DS481.A1 J37. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Tyaag patra [videorecording] (1978) VIDEO .VHS15874. 1 (CL-CIRCDSK) at CLEMONS. 11. Stri-ratna, *Srimati Sohanidevi Kathotiya / sampadana-samiti, Jainendrakumara ... [et al.]. (1978) BL1373.K37 S84. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. V*rtta vihara. (1971) DS480.84 .J28. 2 at IVY. 13. Samaya, samasya, aura siddhanta. (1971) DS480.84 .J275. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Bangala De*sa. (1971) DS485.B492 J33. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Akala purusha Gandhi. (1968) DS481.G3 J283. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 16. Ka*smira ki vaha yatra! (1968) DS485.K2 J25. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Premacanda : eka krti vyaktitva. (1967) PK2098.S7 Z7 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Kahani: anubhava aura *silpa. (1967) PK2098.J26 Z5 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Pra*sna aura pra*sna. (1966) AC122 .J3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 20. Tapo bhumi. (1966) PK2098.J26 T3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 21. Rashtra aura rajya. (1965) JA69 .J3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Sukti sa�cayana. (1965) PK2098.J26 S9. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Paripreksha. (1965) PK2098.J26 P3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Mukti-bodha. (1965) PK2098.J26 M8. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 25. Jayavardhana. (1965) PK2098.J26 J3 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 26. Soca-vicara. (1964) AC122 .J32. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 27. Sunita. (1964) PK2095.J32 S8 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Purvodaya. (1964) PK2098.J26 P8 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 29. Tyaga patra. (1963) PK2098.J26 T9 1963. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 30. Samaya aura hama. (1962) DS480.84 .J27 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. Vyatita. (1962) PK2098.J26 V9 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 32. Kalayani. (1962) PK2098.J26 K3 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 33. Itastatah. (1962) PK2098.J26 I75 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 34. Jainendra ki kahaniya*m. (1962) PK2098.J26 A15 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. Vatsyayan, Sachchidanand Hiranand, 1911- (S. H. Vatsyayana "Ajneya")
35 items. 1954-1989.

1. Sampurna kahaniyam / Aj�eya. (1989) PK 2098 .V34 A6 1989. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Racana, kyom aura kina ke bica : "Aj�eya" se kucha samvada / pra*snakartta *Saratkumara. (1988) PK2098.V34 Z474 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Bharatiya kala d*rshti / Saccidananda Vatsyayana, sampadaka. (1985) DS423 .B4543 1985. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Sahitya aura samaja parivartana ki prakriya / sampadaka Saccidananda Vatsyayana. (1985) PN51 .S244 1985. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Preparing the ground / Aj�eya (Sachchidananda Vatsyayan). (1984) PK2098.V34 Z46213 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. The Indian poetic tradition : select readings from Sanskrit, Prakrit, Pali, and Apabhramsa poetry / translated by Vidya Niwas Misra, Leonard Nathan, Sachchidananda Vatsyayan ; edited with an introduction by Sachchidananda Vatsyayan and Vidya Niwas Misra. (1983) PK2978.E5 I46 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. To each his stranger : a novel / Ajneya ; [translated by the author and Gordon C. Roadarmel]. (1982) PK2098.V34 T6 1982. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Kaha*m hai Dvaraka / `Aj�eya'. (1982) XX(2322316.1). 1 (IN-PROCESS) at ALDERMAN. 9. Sm*rtilekha / Aj�eya. (1982) PK2034 .V38 1982. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Nilambari / Aj�eya (Sachchidananda Vatsyayan). (1981) PK2098.V34 N5 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. A sense of time : an exploration of time in theory, experience, and art / S.H. Vatsyayan. (1981) BD638 .V29 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Islands in the stream : a novel / Ajneya (Sachchidananda Vatsyayan). (1980) PK 2098 .V34 N313. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 13. Cautha saptaka / sam. "Aj�eya' [i.e. Sa. Hi. Vatsyayana] (1979) PK2057 .C36. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. *Sa*svati / "Aj�eya" [i.e. Sa. Hi. Vatsyayana]. (1979) PK2098.V34 S26. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Aparoksha : "Aj�eya" se sata samvada / Lakshminarayana Lala ... [et al.]. (1979) PK2098.V34 Z463 1979. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Samvatsara / Saccidananda Vatsyayana. (1978) PK 2097 .T55 V38 1978. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. *Srota aura setu / Aj�eya [i.e. Sa. Hi. Vatsyayana]. (1978) PK2098.V34 S7. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Antara. (1975) PK2098.V34 A77. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Likhi kagada kore. (1972) PK2098.V34 Z52. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Bhavanti. (1972) PK2098.V34 B5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 21. First person, second person; a selection of poems from the work of 'Agyeya.' Translated from the original Hindi by Sachchidananda Vatsyayan and Leonard Nathan. (1971) PK2098.V34 A23. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 22. Selected poems of Agyeya; The unmastered lute and other poems. Translated from Hindi by Sachchidananda Vatsyayan in collaboration with Leonard Nathan. (1969) PK2098.V34 A25. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. More poems by Agyeya; The revolving rock and other poems. Translated from Hindi by Sachchidananda Vatsyayan in collaboration with Leonard Nathan. (1969) PK2098.V34 A24. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Uttara priyadar*si. (1967) ML 50 .V317 U9 1967. 1 (MU-STKS) at MUSIC. 25. Tisara saptaka. (1967) PK2057 .V32 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 26. To each his stranger [by] Agyeya. Translated by the author. (1967) PK2098.V34 T6. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 27. Kitani navom mem kitani bara. (1967) PK2098.V34 K5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Ravindranatha ke nataka. (1966) PK 1722 .H5 V37 1966 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 29. *Sekhara : eka jivani. (1966) PK2098.V34 S4 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 30. Sunabale *saivala. (1966) PK2098.V34 S8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. Nadi ke dvipa. (1966) PK2098.V34 N3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 32. Apane apane ajanabi. (1966) PK2098.V34 A78 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 33. Purva. (1965) PK2098.V34 P8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 34. Sa. Hi. Vatsyayana, 'Aj�eya.' (1963) PK2098.M55 Z93 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 35. Aj %neya ki kahaniya*m. (1954) PK2098.V34 A7. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Yashpal.
24 items. 1961-1993.

1. Ya*sapala ki sampurna kahaniya*m / Ya*sapala. (1993) PK 2098 .Y3 A15 1993 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Yashpal looks back : selections from an autobiography / edited and translated from the original Hindi with a commentary by Corinne Friend. (1981) DS480.45 .Y313 1981. 2 at ALDERMAN. 3. Laimpa *seda : Ya*sapala ji ki apraka*sita kahaniyam / Ya*sapala. (1979) PK2098.Y3 L3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Amita / Yashpal ; [translated from Hindi by Corinne Friend]. (1977) PK2098.Y3 A813. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Svargodvona bina sampa. (1975) PK2098.Y3 Z52. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Short stories of Yashpal. Translated and introduced by Corinne Friend. (1969) PK2098.Y3 S5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Dekha, soca, samajha. (1968) PK2098.Y3 Z5 1968. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Rahabiti. (1966) DR16 .Y33 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. J�anadana. (1966) PK2098.Y3 J55. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Khaccara aura adami. (1965) PK2098.43.A7 K4. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Dada-kamareda. (1965) PK2098.Y3 D3 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Apsara ka *srapa. (1965) PK2098.Y3 A85. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Amita. (1965) PK2098.Y3 A8 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 14. Manushya ke rupa. (1964) PK2098.Y3 M3 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Cakkara-kiaba. (1963) PK2198.Y3 C3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 16. Pinjare ki urani. (1963) PK2098.Y3 P5 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Parti kamareda. (1963) PK2098.Y3 P3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Jhutha saca. (1963) PK2098.Y3 J5 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 19. Batavare ka tuphana. (1963) PK2098.Y3 B3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Tarka ka tuphana. [Lekhaka] Ya*sapala. Pancavam samskarana. (1962) PK2098.97 .A490. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 21. Vo duniya. (1962) PK2098.Y3 V6 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 22. Uttaradhikari. (1962) PK2098.Y3 U85 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Citra ka *sirshaka. (1962) PK2098.Y3 C5 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Simhavalokana. (1961) DS480.45 .Y3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY Shukla, Ramesh Chandra.
15 items. 1967-1990.

1. Radhacaritram kavyam / praneta Rame*sacandra *Suklah. (1990) PK 3799 .S57 R33 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. *Srineharuv*rttam / Rame*sacandra*suklah. (1989) PK 3799 .S57 S75 1989. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Bhuvaibhavam : purana-kavyam / Rame*sacandra*suklah. (1986) I San 5104. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Rasadar*sanam : sahitya*sastriyaprabandhah / Acaryarame*sacandra*suklah. (1984) PN1059.R37 S54 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Ambh*rniyam : Acarya rame*sa candra *sukla bhinandana granthah / sampadakamandalam, Govardhananatha*suklah ... [et al.] ; sampadakah Satyapraka*sa *Sarma. (1983) PK402.Z5 S544 1983. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Abhinavahanumannatakam / Rame*sacandra *Suklah. (1982) PK 3799 .S57 A25 1982. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Bharata svatantrya sangrametihasah / Rame*sacandra *Suklah. (1981) DS475 .S54 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Devavani-dar*sanam / sampadakah, Rame*sacandra *Suklah, Ramasure*sa Pandeyah, Ramakanta *Suklah. (1979) PK2916 .D44. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. *Srik*rsnacaritam : mahakavyam = Shrikrishnacharitam : epic / Praneta Acaryarame*sacandra*suklah. (1979) PK3799.S57 S7 1979. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Indiraya*sastilakam. (1976) PK3799.S57 I5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Bangala De*sah. (1972) PK3799.S57 B3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Lala Bahadura *Sastricaritam. (1971) PK3799.S57 L3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Samsk*rta-vaobhavam. (1969) DS423 .S224. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Natyasamsk*rtisudha. (1968) PK2931 .S57. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. Prabandharatnakarah. (1967) PK551 .S5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Ashk, Upendra Nath, 1910-
33 items. 1960-1992.

1. Sakshatkara aura vicara / sampadana, sankalana, Kau*salya A*ska. (1992) PK 2098 .A8 Z469 1992 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Pili co�ca vali ciriya ke nama / A*ska. (1990) PK 2098 .A8 P55 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. A*ska 75. (1986) PK2098.A8 A6 1986 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Girti divaren / Upendar Nath Ashk. (1983) PK 2200 .A694 G57 1983. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Khone aura pane ke bica / Upendra Natha A*ska. (1982) I H 19601. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Anveshana ki sahayatra. (1973) PK2039 .A79. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Asma*m aura bhi haim. (1973) PK2098.A8 Z515. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Sorrow of the snows [by] Upendranath Ashk. Translated from Hindi by Jai Ratan. (1971) PK2098.A8 B3613. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Eka nanhim kindila. (1969) PK2098.A8 E38. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Eka rata ka naraka. (1968) PK 2098 .A8 E4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Kucha dusarom ke lie. (1968) PK2039 .A8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Paintare. (1967) PK2098.A8 P28 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Girati divarem. (1967) PK2098.A8 G5 1967. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 14. Bare khilari. (1967) PK2098.A8 B315 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. *Sikayatem aura *sikayatem. (1966) PN6231.M3 A8. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Udasa phula ki muskana. (1966) PK2098.A8 U3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Tufani laharom mem ha*msata ma*njhi. (1966) PK2098.A8 T8 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 18. Robadaba. (1966) PK2098.A8 R6 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 19. Aka*sacari. (1966) PK2098.A8 A69 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 20. Khoya hua prabha-mandala. (1965) PK2098.A8 K5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 21. Do dhara. (1965) PK2098.A8 D6 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 22. Chinta. (1965) PK2098.A8 C5 1965. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 23. Paratom ke ara-para. (1965) PK2033 .A79. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 24. Cetana. (1964) PK2098.A8 C4 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 25. Bari-bari a*nkhem. (1964) PK2098.A8 B32 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 26. Hindi kahaniyam aura fai*sana. (1964) PK2042 .A8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 27. *Sahara mem ghumata aina. (1963) PK2098.A8 S32 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 28. Sitaron ke khel. (1963) PK2200.A694 S5 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 29. Baragada ki beti. (1963) PK2098.A8 B3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 30. Urdu ka behatarina hasya-vyangya. (1962) PK2190 .A8 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 31. Jonka. (1962) PK2098.A8 J6 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 32. Urdu ke behatarina samsmarana. (1962) PK2155 .A8 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 33. Vasanake svara. (1960) PK2098.A8 V3 1960. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. Nagarjuna, 1911-
12 items. 1960-1987.

1. Bama Bholenatha / Nagarjuna. (1987) PK1931 .N24 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Annahinam, kriyahinam / Nagarjuna. (1983) I H 20644. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Patrahina nagna gacha / Yatri (Nagarjuna). (1981) PK2098.M46 P3 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Ratinatha ki caci. (1967) PK2098.M46 R3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Patrahina nagna gacha. (1967) PK2098.M46 P3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Peking's world network; survey of China lobby in five continents, (1965) DS740.4 .M57. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Paro. (1965) PK1818.9.M54 P3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Eka vyakti, eka yuga. (1963) PK2098.T7 Z79 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Ugratara. (1963) PK2098.M46 U4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Hiraka jayanti. (1962) PK2098.M46 H5 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Dukkamocana. (1962) PK2098.M46 D8 1962. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Nagarjuna racanavali. (1960) PK2098.M46 N3 1960. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Muktibodh, Gajanan Madhav, 1917-1964.
6 items. 1964-1984.

1. Paya patra tumhara : Gajanana Madhava Muktibodha aura Nemicandra Jaina ke bica patra-vyavahara, 1942-1964 / sampadaka Nemicandra Jaina. (1984) PK2098.M84 Z485 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Muktibodha racanavali / sampadaka Nemicandra Jaina. (1980) PK2098 .M84 1980. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Kathak-a sapana. (1967) PK2098.M84 K3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Nayi kavita ka atmasangharsha tatha anya nibandha. (1964) PK2040 .M8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Eka sahityikaki dayari. (1964) PK2098.M84 E4. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Ca*nda ka mu*mha terha hai. (1964) P2098.M84 C3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Kunwar Narayan.
1 item. 1965.

Atmajayi. [n.p.] [1965] PK2098.26.U5 A9. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Sahaya, Raghuvira, 1929-
1 item. 1976.

Dilli, mera paradesa : rajadhani mem Neharu ke antima varsho mem manusya ki paristhiti ka havala / Raghuvir Sahaya. 1976. DS 486 .D3 S27. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Singh, Kedar Nath, 1934-
3 items. 1971-1980.

1. Zamina paka rahi hai / Kedaranatha Simha. (1980) PK2098.S5425 Z23. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Gandhi & Marx : an ethico-philosophical study / K. N. Singh. (1979) B5134.G32 S56. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. [Adhunika Hindi kavita mem bimbavidhana] (1971) PK2040 .S4995 1971. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Bharati, Dharmvir, 1926-
8 items. 1966-1985.

1. Hindi sahitya ko*sa / Dhirendra Varma 8pradhana sampadaka) ... [et al.] (1985) PK 2031 .H55 1985. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Muktakshetre yuddhakshetre. (1974) DS395.5 .B42. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Pa*syanti. (1969) AC122 .B53. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Siddha-sahitya. (1968) BL1417 .B46 1968. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Suraja ka satava*m. ghora. (1967) PK2098.B447 S8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Ca*nda aura tute hue loga. (1967) PK2098.B447 C3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Andha yuga. (1967) PK2098.B447 A83 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Gyaraha sapanonaka de*sa. (1966) PK2098.1 .G9 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Trilocana, 1917-
1 item. 1986.

De*sa-kala / Trilocana. (1986.) PK 2098 .T6 D4 1986. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Dhumil?.

Renu, Phani*svaranatha.
16 items. 1963-1995.

1. Renu racanavali / sampadaka Bharata Yayavara. (1995) PK 2098 .R45 A13 1995 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. The soiled border = Maila anchal / by Phanishwar Nath Renu ; translated with an introduction by Indira Junghare. (1991) PK 2098 .R45 M313 1991. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Phani*svaranatha Renu cuni hui racanae*m / sampadaka Bharata Yayavara. (1990) PK 2098 .R45 A6 1990 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Kavi Renu kahe / Phani*svaranatha Renu ; sankalana-sampadana, Bharata Yayavara. (1988) PK2098.R45 K3 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Renu se bhenta : Phani*svaranatha Renu se bhentavarttaom ka sankalana / sankalana-sampadana, Bharata Yayavara. (1987) PK 2098 .R45 Z477 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Acche adami / Phani*svaranatha Renu ; sankalana va sampadana, Bharata Yayavara. (1986) PK2098.R45 A27 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Ekanki ke d*r*sya / Phani*svaranatha Renu ; sankalana-sampadana, Bharata Yayavara. (1986) HN683.5 .R46 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. The third vow and other stories / Phanishwar Nath Renu ; translated into English by Kathryn G. Hansen. (1986) PK2098.R45 A24 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Vana-tulasi ki gandha / Phani*svaranatha Renu ; sankalana evam sampadana, Bharata Yayavara. (1984) PK2098.R45 Z755 1984. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. *Rnajala, dhanajala. (1977) QC929 .D8 R46. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Adima ratri ki mahaka. (1967) PK2098.R45 A3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Teesri kasam [videorecording] (1966) VIDEO .VHS15809. 1 (CHECKEDOUT) at CLEMONS. 13. Maila a*ncala. (1966) PK2098.R45 M3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 14. Kitane caurahe. (1966) PK2098.R45 K5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 15. Julusa. (1965) PK2098.R45 J8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 16. Dirghatapa. (1963) PK2098.R45 D5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Verma, Nirmal , 1929-
15 items. 1964-1993.

1. A rag called happiness / Nirmal Verma ; translated from the Hindi by Kuldip Singh. (1993) PK 2098 .V43 E413 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Dark dispatches / Nirmal Verma ; translated by Alok Bhalla. (1993) PK 2098 .V43 R313 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. The crows of deliverance / Nirmal Verma. (1991) PK 2098 .V43 C7 1991. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Word and memory / Nirmal Verma. (1989) PK 2098 .V43 W6 1989. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. The world elsewhere and other stories / by Nirmal Verma. (1988) PK2098.V43 A2 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Maya Darpan and other stories / Nirmal Verma. (1986) PK2098.V43 M313 1986. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Dhalana se utarate hue / Nirmala Varma. (1985) PK 2038 .V395 1985. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Kala ka jokhima / Nirmala Varma. (1981) NX576.A1 V43 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. The hill station & other stories [by] Nirmal Varma. (1973) PK2098.V43 H5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Days of longing. Translated by Krishna Baldev Vaid. (1972) PK 2098 .V43. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Hara bari*sa mem. (1970) D922 .V48. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Pichala garmiyom mem. (1968) PK2098.V43 P5 1968. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Cirompara ca*adani. (1964) PK2098.V43 Z5 1964. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Ve dina. (1964) PK2098.V43 V4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 15. Jalati jhari. (1964) PK2098.V43 J3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Yadav, Rajendra, 1929-
15 items. 1963-1992.

1. Sankalpa, katha da*saka, 1981-1990 / sampadaka Rajendra Yadava. (1992) PK 2046 .S245 1992. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Yaham taka : Rajendra Yadava ki kahaniyam. (1990) PK 2098 .Y23 A15 1990 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Aurom ke bahane : sam*sleshana / Premacanda ... [et al. ; sampadaka] Rajendra Yadava. (1981) PK2034 .A95 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Premacanda ki virasata aura anya nibandha / Rajendra Yadava. (1978) I H 15445. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. The flirt / Rajendra Yadav ; translated by Jai Ratan. (1975) PK2098.Y23 K813. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Sara aka*sa. (1968) PK2098.Y23 S3 1968. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Apane para. (1968) PK2098.Y23 A85. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Kahani: svarupa aura samvedana. (1968) PK2042 .Y3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Mantra-viddha. (1967) PK2098.Y23 M3 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 10. Eka duniya : samanantara. (1966) PK2077 .Y3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Tutana. (1966) PK2098.Y23 T8. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Ninni. (1966) PK2098.Y23 N5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 13. Katha yatra. (1965) PK2077 .Y34 1965. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 14. Naye kahanikara. (1964) PK2098.Y23 N3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 15. Eka inca muskana. (1963) PK2098.Y23 E4 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Kamleshwar, 1932-
12 items. 1962-1996.

1. The blue lake & other stories / Kamleshwar ; translated by Jai Ratan ... [et al.]. (1996) PK2098 .K26 A25 1996. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Sreshtha a�calika kahaniya*m / Kamale*svara. (1994) PK 2098 .K26 S65 1994. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Gardi*sa ke dina = Baraha pramukha Bharatya lekhakom ke atma-kathya = Gardish ke din : reminiscences / [sampadaka] Kamle*svara. (1980) PK2034 .G265 1980 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. The defamed alley : a novel / Kamleshwar ; translation, Jai Ratan. (1977) PK2098.K26 D4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Summer days : a collection of short stories / Kamleshwar. (1977) PK2098.K26 S8. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Badanama gali : upanyasa / Kamale*svara. (1968) PK2098.26.A4 B3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Nayi kahaniki bhumika. (1966) PK2038 .K3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Raja Nirahamsiya. (1966) PK2098.K26 R3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Mamsa ka dariya. (1966) PK2098.K26 M3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Kamle*svara [ki]*sreshtha kahaniyam. (1964) PK2098 .K26 K3 1964. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Khoyi hui di*sae*m. (1963) PK2098.K26 K5 1963. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Adhuri a vaza. (1962) PK2098.K26 A64 1962. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Priyamvada, Usha?

Bhandari, Mannu, 1931-
4 items. 1963-1968.

1. Eka ple*ta sailava. (1968) PK2098.14.A5 E4 1968. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Yahi saca hai, aura anya kahaniya*m. (1966) PK2098.14.A5 Y3 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. Bina divarom ke ghara. (1965) PK2098.14.A5 B5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 4. Eka inca muskana. (1963) PK2098.Y23 E4 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Rake*sa, Mohana, 1925-1972.
12 items. 1963-1993.

1. Adhe-adhure : a play in two acts / Mohan Rakesh. (1993) PK 2098 .R36 A713 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Another life and other stories : translated from the original Hindi / Mohan Rakesh. (1993) PK 2098 .R36 A6 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Mohana Rake*sa ki dayari. (1985) PK2098.R36 Z475 1985. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Mohana Rake*sa ki kahaniyam. (1972) PK2098.R36 A6 1972 V.2. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Lingering shadow. [Translated by Jai Ratan. (1970) PK2098.R36 A813. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Akhiri cattana taka. (1968) DS484 .R28 1968. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Parive*sa. (1967) PK2098.R36 Z5 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Ashadha ka eka dina. (1966) PK2098.34 .K47 A7 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Andhere banda kamare. (1966) PK2098.R36 A8. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. *Sakuntala. (1965) PK3796.S49 H5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 11. Aine ke samane. (1965) PK2034 .R25. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 12. Laharom ke rajahamsa. (1963) PK2098.R36 L3 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY Amarakanta. 4 items. 1963-1966.

1. Mana ki gh1-2tiyam. (1966) PK2098.A5 M3 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Ca*ndani ke bandhana. (1965) PK2098.A5 C3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. De*sa ke loga. (1964) PK2098.A5 D4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Katili raha ke phula. (1963) PK2098.A5 K3 1963. 1 (ALD-STKS) at ALDERMA *Sukla, *Srilala
6 items. 1969-1994.

1. Bhagwati Charan Verma / Shrilal Shukla ; translated by Tripti Jain. (1994) PK2098 .V38 Z9313 1994. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Am*rtalala Nagara / *Srilala *Sukla. (1994) PK 2098 .N23 A6472 1994. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Opening moves / Shrilal Shukla ; translated from the Hindi by David Rubin. (1993) PK 2098 .S853 P3413 1993. 1 (CLEM-STKS) at CLEMONS. 4. Yaha ghara mera nahim / *Srilala *Sukla. (1979) PK2098.S853 Y27. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Makana. (1976) PK2098.S853 M3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Yaham se vaham. (1969) PK2098.39 .U399 Y3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Maheep Singh, 1930-
9 items. 1965-1991.

1. Handbook of Indian universities / compiled & edited by Maheep Singh. (1991) L 961 .I4 M35 1991. 1 (CHECKEDOUT) at ALDERMAN. 2. Sahitya aura Dalita cetana / sampadaka Mahipa Simha, Candrakanta Bandivadekara. (1982) PK2402 .S33 1982. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Lekhaka aura abhivyakti ki svadhinata / sampadaka Mahipasimha. (1978) JC591 .L44. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. *Sreshtha Hindi kahaniyam / Sampadaka Mahipsinh. (1976) I H 13459. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 5. Guru Nanaka aura unaka kavya. (1971) BL 2017.9 .N3 M285. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Pa�jabi ki pratinidhi kahaniya*m. (1970) PK2668.H5 M3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Guru Govindasimha aura unaki Hindi kavita. (1969) PK2096.G6 Z75. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 8. Sacetana kahani : racana aura vicara. (1966) PK2077 .M34. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Ujale ke ulla. (1965) PK2098.28.H4 U5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Sahni, Bhisham, 1915-
17 items. 1966-1996.

1. Ranga de basanti cola / Bhishma Sahani. (1996) PK2098 .S2324 R36 1996. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Hindi kahani sangraha. English. (1993) PK 2141 .E8 H4913 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Kunto / Bhishma Sahani. (1993) PK 2098 .S2324 K86 1993. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Muavaze / Bhishma Sahani. (1993) PK 2098 .S2324 M83 1993. 1 (CLEM-RESV) at ALDERMAN. 5. We have arrived in Amritsar and other stories / Bhisham Sahni ; translated by Jai Ratan. (1990) PK 2098 .S2324 W4 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 6. Apani bata / Bhishma Sahani. (1990) PK 2038 .S3135 1990. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Hindi kahani sangraha / sampadaka Bhishma Sahani. (1988) PK 2077 .H436 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Tamas = Darkness / Bhisham Sahni ; translated from the Hindi by Jai Ratan. (1988) PK2098.S2324 T313 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 9. Pratinidhi kahaniya*m / Premacanda ; sankalana, sampadana, Bhishma Sahani. (1987) PK2098.P767 P72 1987. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Balraj, my brother / Bhisham Sahni. (1981) PN2888.S15 S23 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 11. Kabira khara bajara mem / Bhishma Sahani. (1981) PK2098.S2324 K3 1981. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 12. Prem Chand : a tribute / [edited by Bhisham Sahni and O.P. Paliwal]. (1980) PK2098.S7 Z8727. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 13. Adhunika Hindi upanyasa / Bhishma Sahani, Ramaji Mi*sra, Bhagavatiprasada Nidariya. (1976) I H 14258. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 14. Patariya*m. (1973) PK2098.S2324 P3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 15. The boss came to dinner and other stories. (1972) PK2098.S2324 B6. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 16. Jharokhe. (1967) PK2098.S2324 J5 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 17. Bhatakati rakha. (1966) PK2098.S2324 B5 1966. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. Vaid, Krishna Baldev, 1927-
8 items. 1963-1994.

1. The broken mirror / Krishna Baldev Vaid ; translated from the Hindi by Charles Sparrows in collaboration with the author. (1994) PK 2098 .V22 G854 1994. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Lapata aura anya kahaniyam. [lekhaka] Krshna Baladeva Vaida. (1973) PK2098.97 .A856. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Days of longing. Translated by Krishna Baldev Vaid. (1972) PK 2098 .V43. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Bimal in bog. Transcreated from the Hindi by the author. (1972) PR9499.3.V27 B5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Steps in darkness. (1972) PK2098.V22 S7. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Silence and other stories. Translated by the author from Hindi. (1972) PK2098.V22 S513. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 7. Technique in the tales of Henry James. (1964) PS2124 .V3 1964. 1 (CLEM-STKS) at CLEMONS. Choose to see more holdings and copies. 8. Bica ka daravaza. (1963) PK2098.V22 B5 1963. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Gyanranjan, 1936-
3 items. 1968-1986.

1. Hindi ki pragati*sila kahaniya*m / sampadaka Dhana�jaya Varma, sampadana sahayoga, J�anara�jana, Svayampraka*sa. (1986) PK2077 .H46 1986 V.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Marksavadi saundarya*sastra / sampadana, Kamala Prasada, Mainejara Pande, J�ana Ra�jana. (1977) PK2038 .M34 1977. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Fensa ke idhara aura udhara. (1968) PK2098.22.Y2 F4. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. Sobati, Krshna.
4 items. 1967-1980.

1. Badalom ke ghere / Krshna Sobati. (1980) PK2098.39.O2 B3. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Zindaginama / Krshna Sobati. (1979) PK2098.39.O2 Z34 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Blossoms in darkness / Krishna Sobti ; translated from Hindi by Kavita Nagpal. (1979) PK2098.39.O2 S813 1979. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Mitro Marajani. (1967) PK2098.39.O2 M5 1966. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Garg, Mridula, 1938-
2 items. 1980-1982.

1. A touch of sun / Mridula Garg. (1982) PK2098.22.A64 U813 1982. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Anitya / M*rdula Garga. (1980) PK2098.22 .A64 A84. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Giri Raj Kishore, 1937- 10 items. 1963-1996.

1. The knight's move / Giriraj Kishore ; translated by Prajapati Sah. (1996) PK2098.22 .I7 D4713 1996. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Apaka bhashasathi Bharatiya bhashaom ke liye / sampadaka, Jitendra Desai, Giriraja Ki*sora = Your language companion, Indian languages / compiled by Jitendra Desai, Giriraj Kishore. (1995) PK41 .D47 v.1. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 3. Saptaparni / Giriraja Ki*sora. (1994) PK 2038 .G57 1994. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Bhasha aura praudyogiki / sampadaka Giriraja Ki*sora. (1988) PK 1932 .B47 1988. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 5. Yatha prastavita / Giriraja Ki*sora. (1982) PK 2098.22 .I77 Y25 1982. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 6. Hama pyara kara lem / Giriraja Ki*sora. (1980) PK2098.22.I7 H3. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 7. Ciriyaghara. (1968) PK2098.G5 C5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 8. Pepara veta. (1967) PK2098.22.I7 P4 1967. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 9. Nima ke phula. (1964) PK2098.G5 N5. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 10. Lahu pukarega. (1963) PK2075 .G5. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Udaya Praka*sa, 1951- (Prakash, Uday)
1. Suno karigara / Udaya Praka*sa. Hapura : Sambhavana Praka*sana, 1980. 100 p. ; 23 cm. PK 2098.41 .D33 A9. 1. ALD-STKS Mudrarakshasa.
4 items. 1979-1992.

1. The hunted / Mudra Rakshasa ; translated from the Hindi by Robert A. Hueckstedt. (1992) PK 2098.29 .U3 D3613 1992. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 2. Santola / Mudrarakshasa. (1980) PK 2098.29 .U3 S26. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 3. *Soka samvada / Mudrarakshasa. (1980) PK2098.29.U3 S65. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN. 4. Ala afasara : nautanki / Mudrarakshasa. (1979) PK2098.29.U3 A78. 1 (BY-REQUEST) at IVY. Jo*si, Manohara *Syama, 1933- (Joshi, Manohar Shyam)
3 items. 1980-1983.

1. Batom-batom mem / Manohara *Syama Jo*si. (1983) I H 19993. 1 (BY-REQUEST) at IVY. 2. Buniyaad [videorecording] / Sippy Films. (1980) VIDEO .VHS15088 pt.1. 1 (CL-CIRCDSK) at CLEMONS. 3. Kuru kuru svaha ... / Manohara *Syama Jo*si. (1980) PK2098.25.O666 K8. 1 (ALD-STKS) at ALDERMAN.


Return to South Asia book OR South Asia Library Resources